Menu
Your Cart

Оферта користувача

Публічна оферта

1. Загальні положення

1.1. Фізична особо-підприємець Зубкова Катерина Олександрівна (запис в ЄДР №2010350000000031495 від 16.08.2021, адреса: м.Київ, вул.Драгоманова 2, кв.263) відповідно до положень Цивільного Кодексу України оголошує публічну пропозицію, яка стосується необмеженого кола фізичних осіб і діє на постійній основі, щодо можливості укладання договору купівлі-продажу товарів (далі – Договір) за допомогою засобів дистанційного зв’язку, зокрема через веб-сайт Інтернет-магазину iqmeda.com (далі – Інтернет-магазин), на нижчевикладених умовах.

1.2. Використання особою в будь-якому вигляді веб-сайту Інтернет-магазину (в тому числі, але не виключно, огляд інформації, здійснення ідентифікації за допомогою персонального логіна та пароля, участь у бонусних програмах, акціях, заповнення заявок, форм, оформлення замовлення) є її безумовною згодою з усіма положеннями та умовами даної публічної оферти, а також підтвердженням факту надання інформації відповідно до вимог частини другої статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів».

1.3. Оформлення Замовлення свідчить про прийняття особою пропозиції укласти публічний договір і прирівнюється до укладення Договору за умови отримання особою підтвердження такого Замовлення від Інтернет-магазину. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання.

2. Поняття і визначення

2.1. Використані в тексті даного публічного договору терміни мають наступні значення:

·         «Товар» –дієтичні добавки, косметичні засоби, інші продукти, інформація про які представлена на сайті Інтернет-магазину і містить основні характеристики продукції;

·         «Інтернет-магазин» –веб-сайт iqmeda.com, створений для організації дистанційного способу оформлення Замовлення та укладення Договору купівлі-продажу Товарів за допомогою засобів дистанційного зв’язку із використанням мережі Інтернет та телекомунікаційних мереж.

·         «Продавець» – особа, яка реалізує Товари, інформація про які представлена на веб-сайті Інтернет-магазину.

·         «Покупець» – фізична особа, яка погодилася з умовами даної оферти та уклала Договір.

·         «Замовлення» – обрані Покупцем позиції з переліку Товарів, представленого у Інтернет-магазині.

·         «Система LiqPay» ‒ це платіжний сервіс ПриватБанку (Банк), призначений для спрощення проведення розрахунків між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними особами – підприємцями в мережі Інтернет за допомогою персональних комп’ютерів та/або мобільних пристроїв.

 

3. Предмет Договору

3.1. Договір регулює правовідносини щодо купівлі-продажу Товарів, у тому числі:

·       добровільний вибір Покупцем Товарів в Інтернет-магазині;

·       оформлення Покупцем Замовлення в Інтернет-магазині;

·       оплату Покупцем Замовлення;

·       обробку та доставку Замовлення Покупцю.

3.2. Продавець зобов’язаний передати у власність Покупця Товар, а Покупець зобов’язується оплатити та прийняти замовлений ним Товар на умовах Договору.

4. Порядок оформлення замовлення

4.1. Покупець самостійно оформлює Замовлення за допомогою «форми кошика покупок» на сайті Інтернет-магазину чи за допомогою телефонного дзвінка.

4.2. Замовлення є дійсним за умови підтвердження можливості його виконання з боку Інтернет-магазину.

5. Порядок оплати

5.1. Покупець оплачує вартість Замовлення у національній валюті (гривні) на умовах та у спосіб відповідно до обраного сервісу та способу оплати.

5.2.Способи оплати визначені у розділі Інтернет-магазину «Доставка і оплата».

 

5.3. Для оплати за допомогою платіжного сервісу системиLiqPay Покупець при здійсненні Замовлення обирає спосіб оплати «Кредитна картка/Дебетна картка (LiqPay)». Для здійснення оплати Покупець перенаправляється на платіжний сервіс системиLiqPay, де Покупець має змогу сплатити за Замовлення за допомогою банківських карток платіжних систем Visa та Mastercard. У цьому випадку оплата додатково регулюється правилами платіжного сервісу системи LiqPay, банку (в тому числі банку емітента картки Покупця), відповідної платіжної системи та інших учасників платежів. Продавець не здійснює обробку операцій по банківським карткам. У разі помилок або відмов в оплаті Покупець має звернутися до банку емітенту картки або до представника платіжної системи, через яку здійснювалась оплата.

 

5.4. Будь-яка оплата, здійснена від імені Покупця з використанням персональних даних та платіжних засобів Покупця, вважається здійсненою самим Покупцем.

6. Строк, вартість та умови доставки

6.1. Доставка Товару здійснюється на вказану адресу в обумовлені з Покупцем дату та час на умовах:

·       кур’єрська доставка (кур’єрами служби доставки);

·       доставки до відділення обраної служби доставки (оператора поштового зв’язку).

6.2. Плата за доставку Товару визначається відповідно до умов викладених у розділі Інтернет-магазину «Доставка і оплата».

6.3. Можливість погодження нових часу та/або дати доставки узгоджується з Покупцем відповідно доумов служби доставки (оператора поштового зв’язку) при здійсненні доставки до відділення служби доставки (оператора поштового зв’язку) у разі неможливості з боку Покупця отримати Товар в обумовлені час та/або дату.

6.4. У разі повторного неотримання Товару Покупцем з причин, не залежних від Продавця, та у разі неможливості погодження нових дати та/або часу доставки Замовлення анулюється. При цьому сума попередньої оплати, сплачена Покупцем, повертається йому за вирахуванням витрат, понесених при виконані такого Замовлення.

6.5. Моментом отримання і прийняття Товару Покупцем є момент (залежно від того, яка подія настала раніше):

·       підписання Покупцем документа на підтвердження отримання ним Товару;

·       підписання Покупцем документів служби доставки (оператора поштового зв’язку), що свідчать про отримання відправлення із Товаром;

·       фактичне отримання Покупцем Товару і вчинення Покупцем дій, що свідчать про прийняття Товару (Покупець отримав Товар і покинув відділення служби доставки (оператора поштового зв’язку) і тому подібне).

6.6. При отриманні Товару Покупець має перевірити його на предмет повноти комплектації та наявності недоліків/пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів, і, у випадку виникнення претензій, пред’явити їх в момент отримання Товару. Претензії щодо комплектації та цілісності Товару після його отримання не приймаються.

7. Гарантійні зобов’язання

7.1. На Товар, що має гарантійний термін експлуатації (якщо про це прямо вказано на упаковці Товару), діють гарантійні зобов’язання відповідно до умов, зазначених у гарантійному талоні і/або визначені виробником.

8. Права та обов’язки сторін

8.1. Продавець зобов’язаний:

·       передати Покупцю Товар у відповідності з умовами Договору.

8.2. Продавець має право:

·       в односторонньому порядку розірвати Договір у разі порушення Покупцем умов Договору;

·       вимагати від Покупця відшкодування завданих збитків.

8.3. Покупець зобов’язаний:

·       своєчасно оплатити і отримати Замовлення.

8.4. Покупець має право:

·       оформити Замовлення із використанням телефонного зв’язку або «форми кошика покупок» на веб-сайті Інтернет-магазину;

·       вимагати від Продавця виконання умов Договору.

9. Відповідальність сторін

9.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору в порядку, передбаченому Договором та чинним законодавством України.

9.2. Продавець не несе відповідальності за:

·       змінений виробником зовнішній вигляд Товару;

·       за незначну невідповідність кольорової гами фотознімків Товару на веб-сайті та оригіналу Товару;

·       за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні Замовлення;

·       за затримки в обробці Замовлення і доставці Товару, які відбуваються з причин, непідконтрольних Продавцю;

·       за наслідки передачі Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси третім особам.

9.3. У разі старіння матеріалів (зокрема опису Товару) на веб-сайті Інтернет-магазину та за інших умов Продавець ні за яких обставин не є відповідальним за будь-які збитки (включаючи, але не обмежуючись збитками від втрати прибутку, даних або від переривання ділової активності), які виникли внаслідок використання чи неможливості використання цього веб-сайту.

9.4. У разі настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від обов’язку виконання умов Договору до припинення дії таких обставин. Під обставинами непереборної сили для цілей Договору розуміються події, що мають надзвичайний, непередбачений характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню Договору, настання яких Сторони не могли передбачити і відвернути розумними способами. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться обставини, визначені у ч. 2 ст. 14-1 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні».

9.5. Сторони зобов’язуються здійснювати всі необхідні дії для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.

9.6. У будь-якому випадку сума збитків, які можуть бути виплачені Покупцю у зв’язку з порушенням його прав (зокрема, у зв’язку з невиконанням Договору або його неналежним виконанням, іншими порушеннями прав Покупця) відповідно до ст. 22 Цивільного кодексу України, обмежена сумою в десять гривень.

9.7. Продавець не несе відповідальності за дії служби доставки (операторів поштового зв’язку), в тому числі за строки перевезення і схоронність Товару.

9.8. Покупець несе відповідальність за достовірність даних, вказаних у «формі кошика покупок». У випадку, якщо некоректне, неточне та/або невірне зазначення Покупцем даних у «формі кошика покупок» призвело до додаткових витрат Продавця, пов’язаних із доставкою Товару за невірною адресою, або до видачі Товару неналежному Покупцю, всі пов’язані із цим збитки та витрати покладаються на Покупця. Продавець має право утримувати суму таких витрат чи збитків з сум, сплачених або належних до сплати в якості оплати Товару.

10. Дія договору. Строк та розірвання

10.1. Договір вступає в силу з моменту його укладення і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.2. До закінчення строку дії Договору його може бути розірвано за взаємною згодою сторін до моменту фактичного отримання Товару Покупцем. У випадку попередньої оплати Замовлення Продавець здійснює повернення грошових коштів на картковий рахунок Покупця, зазначений у письмовій заяві. При цьому всі понесені Продавцем витрати на виконання Замовлення, доставку Товарів і т.п. відшкодовуються за рахунок Покупця.

10.3. Розірвання Договору щодо непродовольчого Товару (косметичних засобів) належної якості за ініціативою Покупця відповідно до законодавства про захист прав споживачів не здійснюється за умов, коли причиною для розірвання є властивості та ознаки Товару, зазначені в його описі у Інтернет-магазині та відтворені на зображеннях Товару.

10.4. Повернення оплати за Товар у передбачених законом випадках провадиться виключно на підставі письмової заяви Покупця в порядку відповідно до чинного законодавства України. Разом із мотивованою заявою на обмін або повернення грошових коштів Покупець надає Товар в повній комплектації, гарантійний талон (якщо такий надавався) та чек на придбання Товару. Кошти повертаються Покупцю в національній валюті (гривні) виходячи із суми, отриманої в національній валюті (гривні) в результаті оплати Товару Покупцем.

11. Інші умови

11.1. Інтернет-магазин залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в Договір за умови його публікації на веб-сайті iqmeda.com.

11.2. Інформація щодо Товару надана для ознайомлення із його описом та зображенням.

11.3. Покупець надає свою згоду на збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних у зв’язку із виконанням Договору в розумінні Закону України «Про захист персональних даних».

11.4. Інформація, що надається Покупцем є конфіденційною. Інтернет-магазин використовує інформацію про Покупця в цілях обробки Замовлення, відправлення повідомлень Покупцеві, доставки Товару, здійснення взаєморозрахунків та інших дій в порядку виконання Договору.

11.5. Інформація про Товар міститься на самому Товарі, його упаковці, у товаросупровідних документах на товар. Інформація про Товар також може надаватися дистанційно (телефоном, шляхом розміщення інформації про Товар на веб-сайті). Покупець підтверджує свою згоду на отримання інформації про Товар за допомогою засобів дистанційного зв’язку.

 

11.6.  Вартість телекомунікаційних послуг визначається відповідно до тарифу оператора, якщо інше прямо не зазначено на веб-сайті Інтернет-магазину.